Bài 17. Biểu đồ phần trăm

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Bài 144 trang 38 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 144 trang 38 sách bài tập toán 6. Tính tỉ số phần trăm của hai số : a) 5 và 8 ; b) 10 và 7 ; ...

Xem lời giải

Bài 145 trang 38 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 145 trang 38 sách bài tập toán 6. Tính : a) 8% của 90 ; b) 7% của 80 ; ...

Xem lời giải

Bài 146 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 146 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em ...

Xem lời giải

Bài 147 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 147 trang 39 sách bài tập toán 6. Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. ; ...

Xem lời giải

Bài 148 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 148 trang 39 sách bài tập toán 6. a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường ; ..

Xem lời giải

Bài 149 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 149 trang 39 sách bài tập toán 6. Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh...

Xem lời giải

Bài 150 trang 39 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 150 trang 39 sách bài tập toán 6. An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". ...

Xem lời giải

Bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 phần bài tập bổ sung trang 39, 40 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ...

Xem lời giải