Bài 147 trang 39 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Lớp \(6C\) có \(48\) học sinh. Số học sinh giỏi bằng \(18,75\%\) số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng \(300\%\) số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp \(6C\).

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm \(a\%\) của số \(B\) ta lấy \(B\) nhân với \(a\%.\)

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\%.\)

Lời giải chi tiết

a) Số học sinh giỏi của lớp \(6C\) là :

\(\displaystyle 48.18,75\%  = 48.{{1875} \over {10000}} = 9\) (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp \(6C\) là : 

\(\displaystyle 9.300\%  = 9.{{300} \over {100}} = 27\) (học sinh)

Số học sinh khá của lớp \(6C\) là :

\(48 – (9+27) = 12\) (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là :

\(\displaystyle{{27.100} \over {48}}\% ={{2700} \over {48}}\% = 56,25\% \)

Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là :

\(100\% - (18,75\% + 56,25 \%) = 25\%\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.