Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Hãy biểu diễn bằng phần tô màu : a) 1/4 của hình vuông ; b) 2/3 của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào ? ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau : a) Ba phần năm ; b) Âm hai phần bảy ; ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số : a) (-3) : 5 ; b) (-2) : (-7) ; ....

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6. Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : a) Mét : 23cm ; 47mm ; ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng : ....

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức B = 4/n - 3 với n là số nguyên . a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? ....

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6 tập 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số : (A) - 3,15/6 ; ...

Xem lời giải

Bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 6, 7 sách bài tập toán 6 tập 2. Cho tập hợp M = {2; 3; 4}. Viết tập hợp P các số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu ...

Xem lời giải