Bài 9. Phép trừ phân số

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2 Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 21 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy đầy một bể không có nước mất 3 giờ, vòi nước B chảy đầy bể đó mất 4 giờ ...

Xem chi tiết

Bài 75 trang 21 SBT toán 6 tập 2 Bài 75 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 75 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền phân số thích hợp vào ô vuông ...

Xem chi tiết

Bài 76 trang 21 SBT toán 6 tập 2 Bài 76 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 76 trang 21 sách bài tập toán 6. Thời gian của Cường được phân phối như sau: Ngủ: 1/3 ngày ; ...

Xem chi tiết

Bài 77 trang 22 SBT toán 6 tập 2 Bài 77 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 77 trang 22 sách bài tập toán 6. Một khay đựng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam ...

Xem chi tiết

Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2 Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 78 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền phân số thích hợp vào ô trống ...

Xem chi tiết

Bài 79 trang 22 SBT toán 6 tập 2 Bài 79 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 79 trang 22 sách bài tập toán 6. Hoàn thành sơ đồ sau ...

Xem chi tiết

Bài 80 trang 23 SBT toán 6 tập 2 Bài 80 trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 80 trang 23 sách bài tập toán 6. Hoàn thành sơ đồ sau ...

Xem chi tiết

Bài 81 trang 23 SBT toán 6 tập 2 Bài 81 trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 81 trang 23 sách bài tập toán 6.a) Tính : 1 - 1/2 ; 1/2 - 1/3 ; ...

Xem chi tiết

Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2 Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 82* trang 23 sách bài tập toán 6.Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại ...

Xem chi tiết

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2 Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : ...

Xem chi tiết

Bài 9.5*, 9.6*, 9.7* phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2 Bài 9.5*, 9.6*, 9.7* phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9.5*, 9.6*, 9.7* phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Xem chi tiếtHỏi bài