Bài 9. Phép trừ phân số

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 74 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 21 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy đầy một bể không có nước mất 3 giờ, vòi nước B chảy đầy bể đó mất 4 giờ ...

Xem lời giải

Bài 75 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 75 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền phân số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 76 trang 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 76 trang 21 sách bài tập toán 6. Thời gian của Cường được phân phối như sau: Ngủ: 1/3 ngày ; ...

Xem lời giải

Bài 77 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 77 trang 22 sách bài tập toán 6. Một khay đựng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam ...

Xem lời giải

Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 78 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền phân số thích hợp vào ô trống ...

Xem lời giải

Bài 79 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 79 trang 22 sách bài tập toán 6. Hoàn thành sơ đồ sau ...

Xem lời giải

Bài 80 trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 80 trang 23 sách bài tập toán 6. Hoàn thành sơ đồ sau ...

Xem lời giải

Bài 81 trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 81 trang 23 sách bài tập toán 6.a) Tính : 1 - 1/2 ; 1/2 - 1/3 ; ...

Xem lời giải

Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 82* trang 23 sách bài tập toán 6.Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại ...

Xem lời giải

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : ...

Xem lời giải

Bài 9.5*, 9.6*, 9.7* phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9.5*, 9.6*, 9.7* phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Xem lời giải