Bài 6. So sánh phân số

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Bài 49 trang 14 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 49 trang 14 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 14 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 50 trang 14 sách bài tập toán 6. a) Thời gian nào dài hơn : 1/2 giờ hay 4/5 giờ ? ...

Xem lời giải

Bài 51 trang 14 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 51 trang 14 sách bài tập toán 6. So sánh các phân số ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 52 trang 14 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 52 trang 14 sách bài tập toán 6. So sánh các phân số sau : a) 14/21 và 60/72 ; ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 14 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 53 trang 14 sách bài tập toán 6. So sánh các phân số sau :a) 17/200 và 17/314 ; ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 16 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 6. Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống ...

Xem lời giải

Bài 55 trang 15 SBT toán 6 tập 2

Bài 55 trang 15 SBT toán 6 tập 2. Cũng yêu cầu như bài 54 với các phân số : 1/3; 1/5; ...

Xem lời giải

Bài 56* trang 15 SBT toán 6 tập 2

Bài 56* trang 15 SBT toán 6 tập 2. Cho hai phân số -3/8 và -2/5 ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 15 SBT toán 6 tập 2

Bài 57 trang 15 SBT toán 6 tập 2. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 16 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 16 sách bài tập toán 6 tập 2. Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 3/5 là ...

Xem lời giải

Bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 sách bài tập toán 6 tập 2. a) Cho phân số a/b (a, b ∈ N, b # 0). Giả sử a/b > 1 và m ∈ N, m # 0 ...

Xem lời giải