Bài 50 trang 14 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 50 trang 14 sách bài tập toán 6. a) Thời gian nào dài hơn : 1/2 giờ hay 4/5 giờ ? ...

Đề bài

a) Thời gian nào dài hơn: \(\displaystyle{1 \over 2}\) giờ hay \(\displaystyle{4 \over 5}\) giờ ?

b) Đoạn nào ngắn hơn: \(\displaystyle{2 \over 3}\) mét hay \(\displaystyle{3 \over 5}\) mét ?

c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\displaystyle{6 \over 7}\) kilôgam hay \(\displaystyle{7 \over 8}\) kilôgam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số rồi so sánh các tử số của chúng.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{1 \over 2}\) giờ = \(\displaystyle{5 \over 10}\) giờ;

\(\displaystyle{4 \over 5}\) giờ = \(\displaystyle{8 \over 10}\) giờ

Ta có: \(\displaystyle{5 \over {10}} < {8 \over {10}}\) suy ra \(\displaystyle{1 \over 2} < {4 \over 5}.\)

Vậy \(\displaystyle{4 \over 5}\) giờ dài hơn \(\displaystyle{1 \over 2}\) giờ.

b) \(\displaystyle{2 \over 3}m = {{10} \over {15}}m\;;\;\;\;{3 \over 5}m = {9 \over {15}}m.\)

Ta có  \(\displaystyle{{10} \over {15}} > {9 \over {15}}\) suy ra \(\displaystyle{2 \over 3} > {3 \over 5}.\)

Vậy đoạn \(\displaystyle{3 \over 5}\) mét ngắn hơn \(\displaystyle{2 \over 3}\) mét.

c) \(\displaystyle{6 \over 7}kg = {{48} \over {56}}kg\;;\;\;\;{7 \over 8}kg = {{49} \over {56}}kg.\)

Ta có \(\displaystyle{{48} \over {56}} < {{49} \over {56}}\) suy ra \(\displaystyle{6 \over 7} < {7 \over 8}\).

Vậy \(\displaystyle{7 \over 8}\) kilôgam lớn hơn \(\displaystyle{6 \over 7}\) kilôgam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. So sánh phân số

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài