Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu
Bài 133 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 133 trang 22 SBT toán 6. Trong các số: 5319; 3240; 831. a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?

Xem lời giải

Bài 134 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 134 trang 23 SBT toán 6. Điền chữ số vào dấu * để : a) 3*5 chia hết cho 3 b) 7*2 chia hết cho 9 c) *63* chia hết cho 2, 3, 5, 9

Xem lời giải

Bài 135 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 135 trang 23 sách bài tập toán 6. Dùng ba trong bốn chữ số: 7, 2, 6, 0 hãy ghép thành số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 9...

Xem lời giải

Bài 136 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 136 trang 23 sách bài tập toán 6. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9

Xem lời giải

Bài 137 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 137 trang 23 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không?...

Xem lời giải

Bài 138 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 138 trang 23 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9...

Xem lời giải

Bài 139 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 139 trang 23 sách bài tập toán 6. Tìm chữ số a và b sao cho a – b = 4 và 87ab chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 140 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 140 trang 23 sách bài tập toán 6. Điền vào dấu * các chữ số thích hợp...

Xem lời giải

Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Xem lời giải

Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3?

Xem lời giải

Bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 6. Cho n = 7a5 + 8b4. Biết a - b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b.

Xem lời giải