Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Bài 198 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 198 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết...

Xem lời giải

Bài 199 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 199 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Xem lời giải

Bài 200 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 200 trang 31 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố...

Xem lời giải

Bài 201 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 201 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x biết...

Xem lời giải

Bài 202 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 202 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1 và chia hết cho 7.

Xem lời giải

Bài 203 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 203 trang 32 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính...

Xem lời giải

Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

Xem lời giải

Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

Xem lời giải

Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

Xem lời giải

Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 208 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 208 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 2.3.5 + 9. 31;...

Xem lời giải

Bài 209 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 209 trang 32 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

Xem lời giải

Bài 210 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 210 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau có chia hết cho 3 không?...

Xem lời giải

Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 211 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm BCNN(a,b)

Xem lời giải

Bài 212 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 212 trang 33 sách bài tập toán 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp, khi đó tổng số cây là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 213 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 213 trang 33 sách bài tập toán 6. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng đều cả ba loại. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng?

Xem lời giải

Bài 214 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 214 trang 33 sách bài tập toán 6. Một thùng chứa hàng có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 320cm, chiều rộng 192cm, chiều cao 224cm. Cạnh các hộp hình lập phương đó có độ dài lớn nhất bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 215 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 215 trang 33 sách bài tập toán 6. Tại một bến xe, cứ 10 phút lại có một chuyến taxi rời bến, cứ 12 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Hỏi lúc mấy giờ lại có một taxi và một xe buýt cùng rời bến?

Xem lời giải

Bài 216 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 216 trang 33 sách bài tập toán 6. Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó.

Xem lời giải

Bài 217 trang 33 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 217 trang 33 sách bài tập toán 6. Có ba chồng sách: Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chống sách chỉ gồm một loại sách. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Xem lời giải

Xem thêm