Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\) \((2600 + 6400) - 3x = 1200\)        

\(b)\) \(\left[ {\left( {6{{x}} - 72} \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \((2600 + 6400) – 3x = 1200\)

    \( 9000 -3x = 1200\)

     \(3x = 9000 - 1200 \)

      \( 3x = 7800 \)

       \( x = 7800 : 3\)

       \(x = 2600\)

b) \(\left[ {\left( {6x} - 72 \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

     \((6x -72) : 2 – 84 = 5628 : 28 \)

     \(( 6x- 72) : 2 – 84 = 201\)

     \( (6x - 72) : 2 = 201 + 84\)

     \(( 6x - 72) : 2 = 285\)

      \( 6x - 72 = 285.2 \)

      \( 6x - 72 = 570\)

      \(6x = 570 +72\)

      \(6x = 642\)

      \( x = 642 : 6 \)

       \(x = 107.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài