Bài 1.6 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 1.6 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1.

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(n\), biết \(n + 3\) chia hết cho \(n + 1.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \;\vdots\; m, b \;\vdots \;m \Rightarrow (a+b)\; \vdots \;m\) 

Lời giải chi tiết

Ta có \((n + 3) \;⋮\; (n + 1)\)

Suy ra \(  (n + 1 + 2) \;⋮\; (n + 1)\) 

Mà \((n + 1) \;⋮\; (n + 1)\)

Nên \( 2 \;⋮\; (n + 1).\) Suy ra \((n+1) \in Ư(2)=\{1;2\}\)

Do đó

\(n + 1\)

\(1\)

\(2\)

\(n\)

\(0\)

\(1\)

Vậy \(n=0;n=1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí