Bài 201 trang 31 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x\) biết:

\(a)\)\( 70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) và \(x > 8\)

\(b)\) \(x \;⋮\; 12, x \;⋮\; 25, x \;⋮\; 30\) và \(0 < x < 500\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích, đưa bài toán về việc tìm \(ƯCLN,\)\(BCNN\) của hai số, rồi từ đó ta tìm được số thỏa mãn điều kiện bài cho.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) và \(x > 8\)

Vì \(70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) nên \(x \in ƯC(70;84)\)

Ta có : \(70 = 2.5.7\)

           \(84 = {2^2}.3.7\)

    \( ƯCLN(70; 84) = 2.7 = 14\)

     \(ƯC (70; 84)= Ư(14)\)\(=\left\{ {1;2;7;14} \right\}\)

Vì \(x > 8\) nên  \(x = 14\)

\(b)\) \(x \;⋮\; 12 , x \;⋮\; 25 , x \;⋮\; 30\) và \(0 < x < 500\)

Vì \(x \;⋮\; 12 , x \;⋮\; 25\) và \(x \;⋮\; 30\) nên \(x \in BC(12; 25; 30)\)

Ta có: \(12 = {2^2}.3\)                 

           \(25 = {5^2}\)                       

           \( 30=2.3.5\)

\(  BCNN(12; 25; 30) = {2^2}{.3.5^2} = 300\)

\( BC\left( {12;25;30} \right) =B(300)\)\(= \left\{ {0;300;600;...} \right\}\)

Vì \(0 < x < 500\) nên \(x = 300.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.