Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Kết quả tính \(5.3^4 - 6.7^2\) bằng:

\((A) 78 ;\)            \((B) 211 ;\)         

\((C) 111 ;\)          \( (D) 48861.\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ. 

+) Có thể sử dụng tính chất: \(a(b-c)=a.b-a.c\) để tính toán cho nhanh.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(5.3^4 - 6.7^2\)\(=5.81-6.49\)\(=405-294=111\)

Chọn \((C) \;111.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.