Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. ƯCLN của ba số 96, 160, 192 bằng...

Đề bài

\(ƯCLN\) của ba số \(96, 160, 192\) bằng

\((A) 16 ;\)                  \((B) 24 ; \)                       

\( (C) 32 ;  \)                  \( (D) 48.\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách tìm \(ƯCLN\) của hai hay nhiều số:

Bước \(1\): Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước \(2\): Chọn các thừa số nguyên tố chung.

Bước \(3\): Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(96=2^5.3\)

          \(160=2^5.5\)

          \(192=2^6.3\)

\( ƯCLN(96,160,192)=2^5=32\)

Vậy chọn \((C)\, 32.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí