Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

Đề bài

Cho \(A = \left\{ {8;45} \right\},B = \left\{ {15;4} \right\}\)

\(a)\) Tìm tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x = a + b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(b)\) Tìm tập hợp \(D\) các số tự nhiên \(x = a - b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(c)\) Tìm tập hợp \(E\) các số tự nhiên \(x = a.b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(d)\) Tìm tập hợp \(G\) các số tự nhiên \(x\) sao cho \(a = b.x\) và \(a ∈ A, b ∈ B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Dựa vào điều kiện \(x=a+b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(C\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất cộng với từng phần tử trong tập hợp thứ hai.

\(b)\) Dựa vào điều kiện \(x=a-b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(D\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất trừ đi từng phần tử trong tập hợp thứ hai. 

\(c)\)Dựa vào điều kiện \(x=a.b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(D\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất nhân với từng phần tử trong tập hợp thứ hai.

\(d)\) Dựa vào điều kiện \(a=b.x\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(G\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất chia cho từng phần tử trong tập hợp thứ hai. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có:\(8+15=23\) 

              \(8+4=12\)

              \(45+15=60\)

              \(45+4=49\)

Vậy \(C = \left\{ {23;12;60;49} \right\}\)                         

\(b)\) Ta có: \(8<15\) nên không thực hiện được phép tính 8 trừ cho 15

              \(8-4=4\)

              \(45-15=30\)

              \(45-4=41\)

Vậy \({\rm{D}} = \left\{ {4;30;41} \right\}\)

\(c)\)Ta có:\(8.15=120\) 

              \(8.4=32\)

              \(45.15=675\)

              \(45.4=180\)

Vậy \({\rm{E}} = \left\{ {120;32;675;180} \right\}\)                 

\(d)\) Từ \(a=b.x \Rightarrow x=a:b\)

Ta có:\(8:15=\dfrac{8}{15}\) (loại)

              \(8:4=2\)

              \(45:15=3\)

              \(45:4=\dfrac{45}{4}\) (loại)

Vậy \(G = \left\{ {2;3} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài