Bài 200 trang 31 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 200 trang 31 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố...

Đề bài

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

\(a)\) \({6^2}:4.3 + {2.5^2}\)

\( b)\) \({5.4^2} - 18:{3^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ. 

+) Phân tích số tự nhiên \(n\; (n > 1)\) ra thừa số nguyên tố:

\(*\) Cách 1: Chia số \(n\) cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng \(1\).

\(*\) Cách 2: Viết \(n\) dưới dạng một tích các thừa số, mỗi thừa số lại viết thành tích cho đến khi các thừa số đều là số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({6^2}:4.3 + {2.5^2}\)\( = 36 : 4.3 + 2.25 \)\(= 9.3 + 50 = 27 + 50 = 77 = 11.7\)

   Vì đầu bài yêu cầu phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố nên  \(77=7.11\)

(Bạn nào ra kết quả \(53\) là sai do nguyên tắc thực hiện phép tính chỉ có phép nhân và chia thi thực hiện từ trái qua phải)

\(b)\) \({5.4^2} - 18:{3^2}\) \(= 5.16 – 18 : 9\)\( = 80 – 2 = 78\) \(= 2.3.13\)  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 59 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí