Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu
Bài 35 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 35 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính: a) 8274 + 226 b) (-5) + (-11) c) (-43) + (-9)

Xem chi tiết
Bài 36 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 36 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính a) (-7) + (-328) b)12 + |-21| c) |-46| + |+21|

Xem chi tiết
Bài 37 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 37 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 72 sách bài tập toán 6. Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông: a) (-6) + (-3)...(-6) b) (-9) + (-12)...(-20)

Xem chi tiết
Bài 38 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 38 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 72 sách bài tập toán 6. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là -7 độ C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6 độ C.

Xem chi tiết
Bài 39 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 39 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) x + ( -10), biết x = -28 b) (-267) + y, biết y = -33

Xem chi tiết
Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 72 sách bài tập toán 6. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau: a) Nhiệt độ tăng t độ C, nếu t=12;-3;0. b)Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a= 70; -500; 0.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 41 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 72 sách bài tập toán 6. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) 2; 4; 6; 8; ... b) -3; -5; -7; -9; ...

Xem chi tiết
Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z, biết: a) x = (-1) + (-99) ;b) x = (-105) + (-15).

Xem chi tiết
Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. Phát biểu sau đây đúng hay sai? Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

Xem chi tiết
Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. So sánh và rút ra nhận xét:...

Xem chi tiết
Bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1 Bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.4 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là:

Xem chi tiết


Gửi bài