Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

So sánh và rút ra nhận xét:

a) \(\left| {3 + 17} \right|\,\) với \(\,\left| 3 \right| + \left| {17} \right|;\) 

b) \(\left| { - 3 + ( - 17)} \right|\,\) với \(\,\left| { - 3} \right| + \left| { - 17} \right|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính từng giá trị của biểu thức rồi so sánh.

Giá trị tuyệt đối của \(0\) là \(0\)

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

Lời giải chi tiết

a) \(\left| {3 + 17} \right| =|20|=20\) 

\( \left| 3 \right| + \left| {17} \right| =3+17= 20\);

Vậy \(\left| {3 + 17} \right| = \left| 3 \right| + \left| {17} \right|\,\,( = 20)\);

b) \(\left| {-3 + (-17)} \right| =|-20|=20\) 

\( \left| -3 \right| + \left| {-17} \right| =3+17= 20\); 

Vậy \(\left| {- 3 + ( - 17)}\right| = \left| { - 3} \right| + \left| { - 17} \right|\,\,( = 20)\)

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.