Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 40 trang 72 sách bài tập toán 6. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau: a) Nhiệt độ tăng t độ C, nếu t=12;-3;0. b)Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a= 70; -500; 0.

Đề bài

Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a) Nhiệt độ tăng \(t^\circ C\) nếu \(t = 12; -3; 0\).

b) Số tiền tăng \(a\) nghìn đồng, nếu \(a = 70; -500; 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tăng thể hiện dấu \("+"\) 

Giảm thể hiện dấu \("-"\)

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt độ tăng \(12^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ tăng thêm \(12^\circ C\)

Nhiệt độ tăng thêm \( - 3^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ giảm \(3^\circ C\) 

Nhiệt độ tăng thêm \(0^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b) Số tiền tăng \(70\) nghìn đồng nghĩa là có thêm \(70\) nghìn đồng.

Số tiền tăng \(-500\) nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm \(500\) nghìn đồng

Số tiền tăng \(0\) nghìn đồng nghĩa là số tiền không thay đổi.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí