Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Bài 66 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 66 trang 19 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Xem lời giải

Bài 67 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 67 trang 19 sách bài tập toán 6. Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được ...

Xem lời giải

Bài 68 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 68 trang 19 sách bài tập toán 6. a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 69 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 69 trang 19 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy vào 1 bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể ấy trong 5 giờ ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 70 trang 20 sách bài tập toán 6. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ, người thứ ba 6 giờ ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 71 trang 20 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 72 trang 20 sách bài tập toán 6. Phân số -8/15 có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau ...

Xem lời giải

Bài 73 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 73* trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy so sánh S và 1/2 ...

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 phần bài tập bổ sung trang 20, 21 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ...

Xem lời giải