Bài 68 trang 19 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông: 

\(\displaystyle {{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < \square < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

b) Tìm tập hợp các số \(x ∈ Z\), biết rằng :

\(\displaystyle {{ - 5} \over 6} + {8 \over 3} + {{29} \over { - 6}} \le x \le {{ - 1} \over 2} + 2 + {5 \over 2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị hai vế để tìm khoảng giới hạn của \(x\), từ đó tìm được giá trị của \(x.\)

Lời giải chi tiết

a) Gọi số nguyên cần điền vào ô vuông là \(x,\) ta có: 

\(\displaystyle{{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < x < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 8+(-1)} \over 3} < x < {{ - 2+(-5)} \over 7}\) 

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 9} \over 3} < x < {{ - 7} \over 7}\)

\(\Rightarrow -3 < x <-1\)

Mà \(x\) là số nguyên \(\Rightarrow x = -2.\)

Vậy \(\displaystyle{{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < -2 < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

b) \(\displaystyle{{ - 5} \over 6} + {8 \over 3} + {{29} \over { - 6}} \le x \le {{ - 1} \over 2} + 2 + {5 \over 2}\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 5} \over 6} + {16 \over 6} + {{-29} \over { 6}} \le x \)\(\displaystyle\le {{ - 1} \over 2} + \dfrac{4}{2} + {5 \over 2}\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{ - 5+16+(-29)} \over 6} \le x \le  \dfrac{-1+4+5}{2}\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{ - 18} \over 6} \le x \le  \dfrac{8}{2}\) 

\(\displaystyle \Rightarrow -3 ≤  x ≤  4\) 

Mà \(x\in \mathbb Z\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{x}} \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài