Bài 71 trang 20 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tính nhanh: 

\(\displaystyle{\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}};\)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {4 \over { - 9}} + {7 \over {15}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các phân số có cùng mẫu lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}} \)

\(\displaystyle = \left( {{5 \over {13}} + {8 \over {13}}} \right) + \left( {{{ - 20} \over {41}} + {{ - 21} \over {41}}} \right) \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{5+8} \over {13}} + {{ (- 20)+(-21)} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{13} \over {13}} + {{ -41} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)
\(\displaystyle = 1 + \left( { - 1} \right) + {{ - 5} \over 7} =0+ {{ - 5} \over 7}= {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {-4 \over { 9}} + {7 \over {15}} \)

\(\displaystyle= \left( {{{ - 5} \over 9} + {{ - 4} \over 9}} \right) + \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ (- 5)+(-4) } \over 9} + {{8 +7}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ -9 } \over 9} + {{15}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)
\(\displaystyle = - 1 + 1 + {{ - 2} \over {11}} =0+{{ - 2} \over {11}}= {{ - 2} \over {11}}  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.