Bài 71 trang 20 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 71 trang 20 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Đề bài

Tính nhanh: 

\(\displaystyle{\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}};\)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {4 \over { - 9}} + {7 \over {15}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các phân số có cùng mẫu lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}} \)

\(\displaystyle = \left( {{5 \over {13}} + {8 \over {13}}} \right) + \left( {{{ - 20} \over {41}} + {{ - 21} \over {41}}} \right) \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{5+8} \over {13}} + {{ (- 20)+(-21)} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{13} \over {13}} + {{ -41} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)
\(\displaystyle = 1 + \left( { - 1} \right) + {{ - 5} \over 7} =0+ {{ - 5} \over 7}= {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {-4 \over { 9}} + {7 \over {15}} \)

\(\displaystyle= \left( {{{ - 5} \over 9} + {{ - 4} \over 9}} \right) + \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ (- 5)+(-4) } \over 9} + {{8 +7}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ -9 } \over 9} + {{15}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)
\(\displaystyle = - 1 + 1 + {{ - 2} \over {11}} =0+{{ - 2} \over {11}}= {{ - 2} \over {11}}  \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài