Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Bài 1 trang 120 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 120 sách bài tập toán 6. Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi...

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 120 sách bài tập toán 6. Điền một cách thích hợp vào ô trống trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a, sau đó vẽ A thuộc a, B thuộc a, C không thuộc a, D không thuộc a...

Xem lời giải

Bài 4 trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 121 sách bài tập toán 6. Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng...

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng. b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng...

Xem lời giải