Bài 1 trang 120 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 1 trang 120 sách bài tập toán 6. Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi...

Đề bài

Dùng các chữ \(N, P, b, c\) đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm \(M\) thuộc những đường thẳng nào?

b) Đường thẳng \(a\) chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c) Đường thẳng nào không đi qua điểm \(N\)?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng \(c\)?

e) Điểm \(P\) nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách gọi tên đường thẳng, quan hệ giữa điểm và đường thẳng.

Xem lại lý thuyết tại đây. 

Lời giải chi tiết

Các điểm \(N, P\) và đường thẳng \(b, c\) được thể hiện trong hình dưới: 

  

a) Điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(a\)

Điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(b.\)

b) Đường thẳng \(a\) chứa điểm \(M,  P\)

Đường thẳng \(a\) không chứa điểm \(N\)

c) Đường thẳng \(a\) không đi qua điểm \(N\)

d) Điểm \(M\) nằm ngoài đường thẳng \(c.\)

e) Điểm \(P\) nằm trên đường thẳng \(a\) và nằm trên đường thẳng \(c,\) điểm \(P\) không nằm trên đường thẳng \(b.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí