Bài 14. Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Bài 148 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 148 trang 24 sách bài tập toán 6. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73.

Xem lời giải

Bài 149 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 149 trang 24 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 5.6.7 + 8.9...

Xem lời giải

Bài 150 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 150 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 5* là một hợp số.

Xem lời giải

Bài 151 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 151 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 152 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 152 trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 153 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 153 trang 25 sách bài tập toán 6. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p...

Xem lời giải

Bài 154 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 154 trang 25 sách bài tập toán 6. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

Xem lời giải

Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

Xem lời giải

Bài 156 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 156 trang 25 sách bài tập toán 6. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố?

Xem lời giải

Bài 157 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 157 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Số 2009 có là bội số của 41 không?...

Xem lời giải

Bài 158 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 158 trang 25 sách bài tập toán 6. Gọi a = 2.3.4.5. … .101. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không?...

Xem lời giải

Bài 14.1 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14.1 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1? Hãy chọn phương án đúng...

Xem lời giải

Bài 14.2 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14.2 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a, b, c.

Xem lời giải