Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

Đề bài

\(a)\) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sĩ Ơ – le năm \(1742\) nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn \(5\) đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số \(6,7,8\) dưới dạng tổng của ba số nguyên tố.

\(b)\) Trong thư trả lời Gôn –bách, Ơ – le nói rằng: Mọi số chẵn lớn hơn \(2\) đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Cho đến nay, bài toán Gôn- bách – ơ –le vẫn chưa có lời giải.

Hãy viết các số \(30\) và \(32\) dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Có thể dùng bảng số nguyên tố ở cuối SGK để xác định các số nguyên tố (nhỏ hơn \(1000\)).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(6 = 2 + 2 + 2\)

\(7 = 2 + 2 + 3\)

\(8 = 2 + 3 + 3\)

\(b)\) Ta có:  \(30 = 11 + 19\)

\(32 = 13 + 19\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí