Bài 149 trang 24 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số.

\(a)\) \(5.6.7 + 8.9   \)

\(b)\) \(5.7.9.11 - 2.3.7\) 

\(c)\) \(5.7.11 + 13.17.19 \)            

\(d)\) \(4253 + 1422\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\), chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn \(1\) có nhiều hơn hai ước.


Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(5.6.7 \;⋮\; 2\) và \(8.9 \;⋮ \;2\)  nên \((5.6.7 + 8.9 ) \;⋮\;  2\)          

Mà \(( 5.6.7 + 8.9 ) > 2\)                           

Vậy \(5.6.7 + 8.9\) là hợp số                   

\(b)\) Ta có  \(5.7.9.11 \;⋮\; 7\) và \(2.3.7 \;⋮\; 7\) nên \((5.7.9.11 - 2.3.7 )\; ⋮ \;7\)

Vì \(5.9.11 >2.3  \Rightarrow \) \(5.9.11 – 2.3 > 1\) nên \((5.7.9.11 - 2.3.7) > 7\)

Vậy \(5.7.9.11 – 2.3.7\) là hợp số

\(c)\) Ta có : \(5.7.11\) và \(13.17.19\) là tích của các số lẻ nên \(5.7.11\) và \(13.17.19\) là các số lẻ 

Hay \((5.7.11 + 13.17.19 )\) là một số chẵn .

Suy ra \((5.7.11 + 13.17.19 )\; ⋮\; 2\) và \((5.7.11 + 13.17.19 ) > 2 \)        

Vậy \(5.7.11+13.17.19\) là hợp số

d) Ta có \(4253 + 1422 = 5675 \;⋮\; 5\)

Mà \(5675 > 5\)

Vậy \(4253 + 1422 \) là hợp số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.