Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bình chọn:
4 trên 65 phiếu
Bài 43 trang 11 SBT toán 6 tập 1 Bài 43 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 11 sách bài tập toán 6. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:a) 81+243+19;...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 11 SBT toán 6 tập 1 Bài 44 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x biết:a) (x-45).27=0;...

Xem chi tiết
Bài 45 trang 11 SBT toán 6 tập 1 Bài 45 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 11 sách bài tập toán 6.Tính nhanh:A=26+27+28+29+30+31+32+33

Xem chi tiết
Bài 46 trang 11 SBT toán 6 tập 1 Bài 46 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 11 sách bài tập toán 6. Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:997+37; 49+194

Xem chi tiết
Bài 47 trang 11 SBT toán 6 tập 1 Bài 47 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:...

Xem chi tiết
Bài 48 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 48 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 12 sách bài tập toán 6.Tính nhẩm bằng cách:a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép tính nhân:...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 49 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac:...

Xem chi tiết
Bài 50 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 50 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau...

Xem chi tiết
Bài 51 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 51 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng...

Xem chi tiết
Bài 52 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 52 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 12 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:...

Xem chi tiết
Bài 53 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 53 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 12 sách bài tập toán 6.Hãy viết xen vào số 12345 một số dấu “ +’’ để được một tổng bằng 60.

Xem chi tiết
Bài 54 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 54 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 12 sách bài tập toán 6. Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:...

Xem chi tiết
Bài 55 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 55 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 12 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999:...

Xem chi tiết
Bài 56 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 56 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: a) 2.31.12+4.6.42+8.27.3 ...

Xem chi tiết
Bài 57 trang 12 SBT toán 6 tập 1 Bài 57 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 12 sách bài tập toán 6. Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp:...

Xem chi tiết
Bài 58 trang 13 SBT toán 6 tập 1 Bài 58 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 13 sách bài tập toán 6. Ta ký hiệu n! (đọc là: n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là n! = 1.2.3…n. Hãy tính:...

Xem chi tiết
Bài 59 trang 13 SBT toán 6 tập 1 Bài 59 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 13 sách bài tập toán 6. Xác định dạng của các tích sau:...

Xem chi tiết
Bài 60 trang 13 SBT toán 6 tập 1 Bài 60 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 13 sách bài tập toán 6. So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 13 SBT toán 6 tập 1 Bài 61 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Cho biết 37.3 = 111. Hãy tính nhanh: 37.12...

Xem chi tiết
Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 1 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 6. Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài