Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 6. Tính 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100.

Đề bài

Tính \(2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng tính chất giao hoán trong phép cộng: \( a+b= b+a\) và tính chất kết hợp : \((a + b) + c = a + (b + c)= a+b+c\)

Lời giải chi tiết

Tổng đã cho có: \((100 - 2) : 2 + 1 = 50\) (số hạng)

Ta có:

\(2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100\)

\(=(2+100)+(4+98)+...+(50+52)\) (có tất cả \(50 : 2 = 25\) cặp)

\(=102.25 = 2550\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí