Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 6. Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:...

Đề bài

Số tự nhiên \(x\) thoả mãn điều kiện \(0.(x - 3) = 0.\) Số \(x\) bằng:

\((A)\) \( 0;\)                                                 

\((B)\) \( 3;\)

\((C)\) Số tự nhiên bất kì;       

\((D)\) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng \(3.\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với mọi \( a \in \mathbb{N}\) ta đều có: \(a.0=0.\) 

Lời giải chi tiết

Vì bất kì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 

Nên ta có: \(0.(x - 3) = 0 \)\(\Rightarrow (x-3) \in \mathbb{N}\)

Hay \(x-3\ge 0\), do đó \(x \ge 3.\) 

Vậy chọn \((D)\): Số \(x\) là số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng \(3.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí