Bài 45 trang 11 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 45 trang 11 sách bài tập toán 6.Tính nhanh:A=26+27+28+29+30+31+32+33

Đề bài

Tính nhanh: \(A = 26+27+28+29+30+31\)\(+32+33\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng tính chất giao hoán trong phép cộng: \( a+b= b+a\) và tính chất kết hợp : \((a + b) + c = a + (b + c)= a+b+c\) 

Lời giải chi tiết

\(A = 26+27+28+29+30+31\)\(+32+33\)

\(= (26+33)+(27+32)+(28+31)\)\(+(29+30)  \)

\(= 59 + 59 + 59 + 59 \)\(= 59 . 4 = 236  \)

Cách khác: 

\(A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 \)\(+ 31 + 32 + 33\)

\(= 26 + (27 + 33) + (28 + 32) \)\(+ (29 + 31) + 30\)

\(= 26 + 60 + 60 + 60 + 30\)

\(=26+60.3+30\)

\(= 26 + 210\)

\(= 236.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí