Bài 8. Đường tròn

Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu
Bài 35 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 35 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 93 sách bài tập toán 6. Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D. a) Tính CA, DB ; ...

Xem chi tiết

Bài 36 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 36 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 93 sách bài tập toán 6. So sánh các đoạn thẳng trong hình 15 bằng mắt rồi kiểm tra lại bằng compa.

Xem chi tiết

Bài 37 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 37 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 93 sách bài tập toán 6. Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở hình 16 ?

Xem chi tiết

Bài 38 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 38 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 93 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm ; b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm ; c) Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm ...

Xem chi tiết

Bài 39 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 39 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Bài 39 trang 93 sách bài tập toán 6. Vẽ lại các hình sau (cho đúng kích thước như hình đã cho: Hình 17, 18, 19, 20, 21).

Xem chi tiết

Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 SBT toán 6 tập 2 Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 sách bài tập toán 6. Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt sau : a) Vẽ đoạn thẳng AB = 2cm. Vẽ đường tròn (c1) tâm A, bán kính AB ...

Xem chi tiếtHỏi bài