Bài 8. Chia hai luỹ thừa cũng cơ số

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Bài 96 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 96 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 5^6:5^3...

Xem chi tiết
Bài 97 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 97 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem chi tiết
Bài 98 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 98 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 17 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n ∈ N ta có a^n=1

Xem chi tiết
Bài 99 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 99 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 17 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Xem chi tiết
Bài 100 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 100 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Xem chi tiết
Bài 101 trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 101 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 17 sách bài tập toán 6. a) Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2,3,7,8 b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không?...

Xem chi tiết
Bài 102 trang 18 SBT toán 6 tập 1 Bài 102 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:...

Xem chi tiết
Bài 103 trang 18 SBT toán 6 tập 1 Bài 103 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x mà x^50=x.

Xem chi tiết
Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1 Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Thương 4^6:4^3 bằng...

Xem chi tiết
Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1 Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Xem chi tiết


Gửi bài