Bài 99 trang 17 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 99 trang 17 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Đề bài

Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

\(a)\) \({3^2} + {4^2}\)             \(b)\) \({5^2} + {12^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3^2} + {4^2} = 3.3 + 4.4 \)\(= 9 + 16 = 25 = {5^2}\)

Vậy \({3^2} + {4^2}\) là số chính phương.

\(b)\) \({5^2} + {12^2} = 5.5 + 12.12 \)\(= 25 + 144 = 169 = {13^2}\)       

Vậy \({5^2} + {12^2}\) là số chính phương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí