Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bình chọn:
4.3 trên 78 phiếu
Bài 111 trang 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 111 trang 31 sách bài tập toán 6. Viết các số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ ...

Xem lời giải

Bài 112 trang 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 112 trang 31 sách bài tập toán 6. Tính ...

Xem lời giải

Bài 113 trang 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 31 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 114 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 114 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết : ...

Xem lời giải

Bài 115 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 115 trang 32 sách bài tập toán 6. Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc 26 và 1/4 km/h hết 2,4 giờ. Lúc về, người ấy đi với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người ấy đi từ B đến A.

Xem lời giải

Bài 116 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 116 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm y, biết : a) y + 30%y = -1,3 ; ...

Xem lời giải

Bài 117 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 117 trang 32 sách bài tập toán 6. Hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g ...

Xem lời giải

Bài 118 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 118 trang 32 sách bài tập toán 6. Viết các phân số 7/10, 10/21, 7/8 dưới dạng tổng các phân số có tử bằng 1 và mẫu khác nhau.

Xem lời giải

Bài 119 trang 32 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 119 trang 32 sách bài tập toán 6. Tính một cách hợp lý...

Xem lời giải

Bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 phần bài tập bổ sung trang 33, 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 phần bài tập bổ sung trang 33, 34 sách bài tập toán 6. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ...

Xem lời giải