Bài 112 trang 31 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 112 trang 31 sách bài tập toán 6. Tính ...

Đề bài

Tính 

a) \(\displaystyle 6{3 \over 8} + 5{1 \over 2}\)      b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7}\)

c) \(\displaystyle - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5}\)    d) \(\displaystyle - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể tách hỗn số thành phần nguyên và phần hỗn số, sau đó cộng (hoặc trừ) phần nguyên với nhau và cộng (hoặc trừ) phần hỗn số với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2} = \left( {6 + 5} \right) + \left( {{3 \over 8} + {1 \over 2}} \right) \)

\(\displaystyle = 11 + \left( {{3 \over 8} + {4 \over 8}} \right) = 11 + {7 \over 8} = 11{7 \over 8}.\) 

b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7} = \left( {5 - 2} \right) + \left( {{3 \over 7} - {3 \over 7}} \right) \)\(\displaystyle= 3.\) 

c) \(\displaystyle  - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5} \)\(\displaystyle= \left( { - 5 + 3} \right) + \left( {{{ - 1} \over 7} + {2 \over 5}} \right) \)
\(\displaystyle = - 2 + \left( {{{ - 5} \over {35}} + {{14} \over {35}}} \right) = - 2 + {9 \over {35}} \)
\(\displaystyle =  {{-70} \over {35}} + {9 \over {35}} = {-61 \over {35}} = - 1{{26} \over {35}}. \)

d) \(\displaystyle  - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7} = - \left( {2{1 \over 3} + 1{2 \over 7}} \right) \)
\(\displaystyle = - \left[ {\left( {2 + 1} \right) + \left( {{1 \over 3} + {2 \over 7}} \right)} \right] \) 
\(\displaystyle= - \left[ {3 + \left( {{7 \over {21}} + {6 \over {21}}} \right)} \right] = - 3{{13} \over {21}}. \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài