Bài 112 trang 31 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tính 

a) \(\displaystyle 6{3 \over 8} + 5{1 \over 2}\)      b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7}\)

c) \(\displaystyle - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5}\)    d) \(\displaystyle - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể tách hỗn số thành phần nguyên và phần hỗn số, sau đó cộng (hoặc trừ) phần nguyên với nhau và cộng (hoặc trừ) phần hỗn số với nhau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2} = \left( {6 + 5} \right) + \left( {{3 \over 8} + {1 \over 2}} \right) \)

\(\displaystyle = 11 + \left( {{3 \over 8} + {4 \over 8}} \right) = 11 + {7 \over 8} = 11{7 \over 8}.\) 

b) \(\displaystyle 5{3 \over 7} - 2{3 \over 7} = \left( {5 - 2} \right) + \left( {{3 \over 7} - {3 \over 7}} \right) \)\(\displaystyle= 3.\) 

c) \(\displaystyle  - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5} \)\(\displaystyle= \left( { - 5 + 3} \right) + \left( {{{ - 1} \over 7} + {2 \over 5}} \right) \)
\(\displaystyle = - 2 + \left( {{{ - 5} \over {35}} + {{14} \over {35}}} \right) = - 2 + {9 \over {35}} \)
\(\displaystyle =  {{-70} \over {35}} + {9 \over {35}} = {-61 \over {35}} = - 1{{26} \over {35}}. \)

d) \(\displaystyle  - 2{1 \over 3} - 1{2 \over 7} = - \left( {2{1 \over 3} + 1{2 \over 7}} \right) \)
\(\displaystyle = - \left[ {\left( {2 + 1} \right) + \left( {{1 \over 3} + {2 \over 7}} \right)} \right] \) 
\(\displaystyle= - \left[ {3 + \left( {{7 \over {21}} + {6 \over {21}}} \right)} \right] = - 3{{13} \over {21}}. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.