Bài 116 trang 32 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm \(y\), biết:

a) \(\displaystyle y + 30\%y = -1, 3\)               

b) \(\displaystyle y - 25\% y = {1 \over 2}\)

c) \(\displaystyle 3{1 \over 3}y + 16{3 \over 4} =  - 13,25\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle y + 30\%y = -1, 3\) 

    \((1+30\%) y = -1, 3\)

    \(\left(1+\dfrac{30}{100}\right)y=\dfrac{-13}{10}\)  

   \(\displaystyle \eqalign{
& {{130} \over {100}}y = \dfrac{-13}{10}\cr 
& y = {{ - 13} \over {10}}:{{130} \over {100}} \cr 
& y = {{ - 13} \over {10}}.{{100} \over {130}} \cr & y = {{ - 13} \over {10}}.{{10} \over {13}} \cr
& y = - 1 \cr} \)

b) \(\displaystyle y - 25\% y = {1 \over 2}\)

    \(\displaystyle \left( {1 - 25\% } \right)y = {1 \over 2}\)

    \(\left(1-\dfrac{25}{100}\right)y=\dfrac{1}{2}\)  

   \(\displaystyle \eqalign{
& {{75} \over {100}}y = {1 \over 2} \cr 
& y = {1 \over 2}:{{75} \over {100}} \cr 
& y = {1 \over 2}.{{100} \over {75}}\cr & y = {1 \over 2}.{{4} \over {3}}\cr
& y = {2 \over 3} \cr} \)

c) \(\displaystyle 3{1 \over 3}y + 16{3 \over 4} =  - 13,25\)

    \(\displaystyle {10 \over 3}y + {67 \over 4} = \dfrac{-53}{4}\)

    \(\displaystyle \eqalign{
& {{10} \over 3}y = {-53 \over 4} - {67 \over 4} \cr & {{10} \over 3}y = {-120 \over 4} \cr
& {{10} \over 3}y = - 30 \cr 
& \;y = - 30:{{10} \over 3} \cr 
& y = - 30.{{3} \over 10}\cr 
& y= - 9 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.