Bài 7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Bài 86 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 86 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Xem chi tiết
Bài 87 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 87 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 16 sách bài tập toán 6. Tính giá trị các lũy thừa sau:a) 2^5; ...

Xem chi tiết
Bài 88 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 88 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Xem chi tiết
Bài 89 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 89 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 16 sách bài tập toán 6. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1;8;10;16;40;125.

Xem chi tiết
Bài 90 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 90 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10:10000;...

Xem chi tiết
Bài 91 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 91 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 16 sách bài tập toán 6. Số nào lớn hơn trong hai số sau:a) 2^6 và 8^2;...

Xem chi tiết
Bài 92 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 92 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết gọn bằng cách dùng lũy thừa:a) a.a.a.b.b;...

Xem chi tiết
Bài 93 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 93 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) a^3.a^5...

Xem chi tiết
Bài 94 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 94 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 16 sách bài tập toán 6. Dùng lũy thừa để viết các số sau:...

Xem chi tiết
Bài 95 trang 16 SBT toán 6 tập 1 Bài 95 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 16 sách bài tập toán 6. Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5: Muốn bình phương số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào sau tích nhận được...

Xem chi tiết
Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 17 sách bài tập toán 6. Tích 74. 72 bằng:...

Xem chi tiết
Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 17 sách bài tập toán 6. Nhà văn Anh Sếch - xpia (1564 - 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết.

Xem chi tiết
Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1 Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 17 sách bài tập toán 6. Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên:...

Xem chi tiết


Gửi bài