Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 17 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 17 sách bài tập toán 6. Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên:...

Đề bài

Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên:

\(a)\) \(1^3+2^3+3^3+4^3\)

\(b)\) \(1^3+2^3+3^3+4^3+5^3\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }=a^n\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(1^3+2^3+3^3+4^3\)\(=1+8+27+64\)\(=100=10^2\)

\(b)\) \(1^3+2^3+3^3+4^3+5^3\)\(=1+8+27+64+125=225\)\(=15.15=15^2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí