Bài 95 trang 16 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 95 trang 16 sách bài tập toán 6. Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5: Muốn bình phương số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào sau tích nhận được...

Đề bài

Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng \(5:\) Muốn bình phương số tận cùng bằng \(5\), ta lấy số chục nhân với số chục cộng \(1\), rồi viết thêm \(25\) vào sau tích nhận được.

\(\overline {a{5^2}}  = \overline {A25} \) với \(A = a.(a + 1)\) 

Áp dụng quy tắc trên, tính nhanh: \({15^2};{25^2};{45^2};{65^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng gợi ý bài cho để làm: Chúng ta đi tính \(A\) theo công thức đã gợi ý.  

Lời giải chi tiết

Với \({15^2},\) ta có: \(A=1.(1 + 1) = 1.2 = 2\)

Vậy \({15^2}= 225\)

Với \({25^2},\) ta có:\(A=2.(2 + 1) = 2.3 = 6\)

Vậy \({25^2} = 625\) 

Với \({45^2},\) ta có:\(A=4.(4 + 1) = 4.5 = 20\)

Vậy \({45^2} = 2025\)

Với \({65^2},\) ta có:\(A=6.(6 +1) = 6.7 = 42 \)

Vậy \({65^2} = 4225\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí