Bài 91 trang 16 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 91 trang 16 sách bài tập toán 6. Số nào lớn hơn trong hai số sau:a) 2^6 và 8^2;...

Đề bài

Số nào lớn hơn trong hai số sau:

\(a)\) \({2^6}\) và \({8^2}\)

\(b)\) \({5^3}\) và \({3^5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là \(a^n=\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }\)\( (n\ne 0)\)

Tính từng giá trị lũy thừa rồi so sánh. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({2^6} = {\rm{ }}2.2.2.2.2.2{\rm{ }} = {\rm{ }}64{\rm{ }};\)\( {8^2} = {\rm{ }}8.8{\rm{ }} = {\rm{ }}64\) 

Vậy \({2^6}={8^2}\)

\(b)\) \({5^3} = {\rm{ }}5.5.5{\rm{ }} = 125; \)\({3^5} = 3.3.3.3.3{\rm{ }} = {\rm{ }}243\)

Mà \(125<243\) nên \({5^3}\) < \({3^5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí