Bài 1. Nửa mặt phẳng

Bình chọn:
4.4 trên 44 phiếu
Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2 Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 6. Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau...

Xem chi tiết

Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2 Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây: a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I ...

Xem chi tiếtHỏi bài