Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Cho ba điểm \(A, B, C\) nằm ngoài đường thẳng \(a.\) Biết rằng cả hai đoạn thẳng \(BA, BC\) đều cắt đường thẳng \(a.\) Hỏi đoạn thẳng \(AC\) có cắt đường thẳng \(a\) hay không? Vì sao?

Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ \(a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết nửa mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

- Ba điểm \(A, B, C\) nằm ngoài đường thẳng \(a\), hai đoạn thẳng \(AB\) và \(BC \) đều cắt đường thẳng \(a\) nên điểm \(B\) và hai điểm \(A\), \(C\) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa đường thẳng \(a\). Do đó \(A\) và \(C\) cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ \(a.\) Vậy đoạn thẳng \(AC\) không cắt đường thẳng \(a.\)

- Tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ \(a\) là:

+) Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(B\).

+) Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(A\) (hoặc chứa điểm \(C)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu
 • Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

 • Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

 • Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

 • Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 6. Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau...

 • Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây: a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I ...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.