Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Đề bài

Cho hai tia \(Oa, Ob\) không đối nhau. Lấy các điểm \(A\) và \(B\) không trùng \(O\) sao cho \(A\) thuộc tia \(Oa,\) \(B\) thuộc tia \(Ob.\) Gọi \(C\) là điểm nằm giữa \(A\) và \(B.\) Gọi \(M\) là điểm không trùng \(O\) thuộc tia đối của tia \(OC.\)

a) Tia \(OM\) có cắt đoạn thẳng \(AB\) hay không?

b) Tia \(OB\) có cắt đoạn thẳng \(AM\) hay không?

c) Tia \(OA\) có cắt đoạn thẳng \(BM\) hay không?

d) Trong ba tia \(OA, OB, OM\) có tia nào nằm giữa hai tia còn lại hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết nửa mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

a) Tia \(OM\) không cắt đoạn \(AB.\)

b) Tia \(OB\) không cắt đoạn \(AM.\)

c) Tia \(OA\) không cắt đoạn \(BM.\)

d) Trong ba tia \(OA, OM, OB\) không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu
 • Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 6. Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau...

 • Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây: a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I ...

 • Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

 • Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

 • Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí