Bài 1.7 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Chứng tỏ rằng:

\(a)\) Nếu \(\overline {cd} \; ⋮\; 4\) thì \(\overline {abcd} \; ⋮\; 4\) ;

\(b)\) Nếu \(\overline {abcd} \; ⋮\; 4\) thì \(\overline {cd} \; ⋮\; 4.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng cách tách số tự nhiên thành từng lớp: \(\overline {abc}=a.100+b.10+c\) 

+) Áp dụng tính chất về sự chia hết của một tổng: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a\; \vdots\; m,\; \vdots \; m , c\; \vdots \; m \Rightarrow (a+b+c)\; \vdots \; m\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(\overline {abcd}  = 100.\overline {ab}  + \overline {cd}  = 4.25.\overline {ab}  + \overline {cd} \)

Mà \(4.25.\overline {ab} \;⋮\; 4,\) nên ta có: 

\(a)\) Nếu  \(\overline {cd} \; ⋮\; 4\) thì \(\overline {abcd} \;⋮\; 4.\)

\(b)\) Nếu \(\overline {abcd} \; ⋮\; 4\) thì \((4.25.\overline {ab}  + \overline {cd} )\; ⋮\; 4\) nên \(\overline {cd} \; ⋮ \; 4.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.