Bài 135 trang 36 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 135 trang 36 sách bài tập toán 6. Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại ...

Đề bài

Khối \(6\) của một trường có \(4\) lớp. Số học sinh lớp \(6A\) bằng \(\displaystyle {9 \over {25}}\) tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp \(6B\) bằng \(\displaystyle {{21} \over {64}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp \(6C\) bằng \(\displaystyle {4 \over {13}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp \(6D\) là \(43\) bạn. Hỏi tổng số học sinh khối \(6\) của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện theo thứ tự sau: 

- Tìm phân số chỉ số học sinh lớp \(6A; 6B; 6C\) so với tổng số học sinh khối 6.

- Tìm phân số chỉ số học sinh lớp \(6D\) ta lấy \(1\) trừ đi phân số chỉ tổng số học sinh lớp \(6A; 6B; 6C\).

- Tìm số học sinh toàn khối ta lấy \(43\) chia cho phân số chỉ số học sinh lớp \(6D.\)

- Tìm số học sinh mỗi lớp.

Lời giải chi tiết

Số học sinh lớp \(6A\) chiếm \(\displaystyle {9 \over {9 + 25}} = {3 \over {34}}\) tổng số học sinh khối \(6\).

Số học sinh lớp \(6B\) chiếm \(\displaystyle {{21} \over {21 + 64}} = {{21} \over {85}}\) tổng số học sinh khối \(6\).

Số học sinh lớp \(6C\) chiếm \(\displaystyle {4 \over {4 + 13}} = {4 \over {17}}\) tổng số học sinh khối \(6\).

Phân số chỉ phần học sinh lớp \(6D\) so với tổng số toàn khối là :

\(\displaystyle 1 - \left( {{9 \over {34}} + {{21} \over {85}} + {4 \over {17}}} \right) \)\(=\displaystyle {170 \over {170}} - \left( {45 \over {170}} + {{42} \over {170}} + {40 \over {170}} \right)\)\(\displaystyle = {{43} \over {170}}\) (tổng số học sinh khối \(6\))

Tổng số học sinh toàn khối \(6\) là :

\(\displaystyle 43:{{43} \over {170}} = 43.{{170} \over {43}} = 170\) (học sinh)

Số học sinh lớp \(6A\) là :            \(\displaystyle 170.{9 \over {34}} = 45\) (học sinh)

Số học sinh lớp \(6B\) là :             \(\displaystyle 170.{{21} \over {85}} = 42\) (học sinh)

Số học sinh lớp \(6C\) là :             \(\displaystyle 170.{4 \over {17}} = 40\) (học sinh) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí