Bài 134 trang 36 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 134 trang 36 sách bài tập toán 6. Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì ...

Đề bài

Số sách ở ngăn \(A\) bằng \(\displaystyle {3 \over 5}\) số sách ở ngăn \(B\). Nếu chuyển \(14\) quyển từ ngăn \(B\) sang ngăn \(A\) thì số sách ở ngăn \(A\) bằng \(\displaystyle {{25} \over {23}}\) số sách ở ngăn \(B\). Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện theo thứ tự sau:

- Tìm phân số chỉ số sách lúc đầu của ngăn \(A\) so với tổng số sách hai ngăn.

- Tìm phân số chỉ số sách lúc sau của ngăn \(A\) so với tổng số sách hai ngăn.

- Tìm phân số chỉ \(14\) quyển sách.

- Tìm tổng số sách hai ngăn.

- Tìm số sách ban đầu của mỗi ngăn.

Lời giải chi tiết

Số sách ngăn \(A\) lúc đầu chiếm \(\displaystyle {3 \over {3 + 5}} = {3 \over 8}\) tổng số sách 2 ngăn.

Số sách ngăn \(A\) lúc sau chiếm \(\displaystyle {{25} \over {23 + 25}} = {{25} \over {48}}\) tổng số sách 2 ngăn.

Phân số chỉ \(14\) quyển sách là :   

\(\displaystyle {{25} \over {48}} - {3 \over 8} = {{25} \over {48}} - {{18} \over {48}} = {7 \over {48}}\) (tổng số sách 2 ngăn)

Tổng số sách của hai ngăn là :

            \(\displaystyle 14:{7 \over {48}} = 14.{{48} \over 7}={{14.48} \over 7} = 96\) (quyển)

Lúc đầu ngăn \(A\) có số sách là :

            \(\displaystyle 96.{3 \over 8}={96.3 \over 8} = 36\) (quyển)

Lúc đầu ngăn \(B\) có số sách là :

             \(96 – 36 = 60\) (quyển) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài