Bài 101 trang 82 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 101 trang 82 sách bài tập toán 6. Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

Đề bài

Đối với bất đẳng thức ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với đẳng thức):

Nếu \(a > b\) thì \(a + c > b + c\)

Nếu \(a + c > b + c\) thì \(a > b\)

Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo quy tắc chuyển vế của đẳng thức: Quy tắc chuyển vế của đẳng thức: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

Quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của bất đẳng thức, ta phải đổi dấu các số hạng đó, dấu \(''+''\) đổi thành dấu \(''–''\) và dấu \(''-''\) thành dấu \(''+''.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí