Bài 104 trang 82 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 104 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\) biết: \(9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn vế phải sau đó mới đi tìm \(x\) 

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

         \(9 – 25 = ( 7 – x ) – ( 25+7)\)

\(9 +( -25) = 7 – x – 25 – 7\)

           \(-16 = 7 – x – 25 – 7\)

                \(x = 7 – 7 – 25 +16\)

                \(x = - 25 + 16\)

                \(x = -9 \)

Vậy   \(x = -9. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí