Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: x - (17 - x) = x - 7.

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\) biết: \(x - (17 - x) = x - 7.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn vế phải sau đó mới đi tìm \(x\) 

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

\(x - (17 - x) = x - 7\)

   \(x-17+x=x-7\) 

     \(x+x-x=-7+17\) 

                    \(x=10\)

Vậy  \(x=10.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí