Bài 13.3 trang 92 SBT toán lớp 6 tập 1


Giải bài 13.3 trang 92 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 2|x+1| = 10.

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\) biết:

\(a)\) \(2\left| {x + 1} \right| = 10\); 

\(b)\) \((-12)^2.x=56+10.13x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng \(a.b=c\) thì \(b=c:a\)

Áp dụng \(|x|=a\) thì \(x=a\) khi \(x\) \( \ge \) \(0\) hoặc \(x=-a\) khi \(x<0.\) 

Áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(2\left| {x + 1} \right| = 10 \)

        \(\left| {x + 1} \right| = 10:2\) 

        \(\left| {x + 1} \right| = 5\) 

Suy ra \(x + 1 = 5\) hoặc \(x+1 = -5\)

+) Nếu \(x + 1 = 5\) thì \(x=5-1=4\)

+) Nếu \(x + 1 = -5\) thì \(x =-5-1=-(5+1)= -6\)

Vậy  \(x = 4\) hoặc \(x = -6\)

\(b)\) \((-12)^2.x=56+10.13x\)

        \(144x = 56 + 130x\)

        \(144x-130x = 56\)

        \(x.(144-130) = 56\)

         \(14x = 56\)

         \(x = 56:14\)

         \(x = 4\)

Vậy \(x = 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí